Hoe ?

1. BIDDEN

Wij bidden op diverse manieren voor de heiliging van de priesters. Men kan één of meer priesters geestelijk adopteren, alleen bidden of met anderen, thuis in het gezin, in parochie- of in gemeenschapsverband. In de grote traditie van de Kerk wordt eveneens het vasten of het opdragen van kleine offers aangemoedigd. Wat telt is de liefde, en liefde drukt zich uit door ons lichaam.

2. DIENEN

“En het Woord is vlees geworden” na het jawoord van Maria. De Moeder van alle gedoopten is ook de dienstmaagd van de Heer. Zoals een moeder, en samen met andere vrouwen, dient zij op haar manier het vleesgeworden Woord in zijn mensenleven. Als de priester zich wil heiligen voor het goed van gans de Kerk, moet hij zich laten helpen door de moederlijke liefde van Maria en van andere vrouwen die haar navolgen.

3. VERNIEUWING

Bidden voor priesters draagt bij tot het goed van gans de Kerk en stelt in staat om innig het koninklijk priesterschap van de gedoopten te beleven. De apostolische vruchtbaarheid van de priester is ook afhankelijk van het gebed van gans het Volk van God. Zo is bidden voor priesters een manier om te beantwoorden aan de universele oproep tot heiligheid en aan de nieuwe evangelisatie. Zo ontdekt men de diepte van het eucharistisch mysterie en de moederlijke schoonheid van Maria.

Wat ?

Bidden voor Priesters is verbonden met het initiatief Foundation of Prayer for Priests, dat in 2013 in de Verenigde Staten is ontstaan onder het impuls van Mevrouw Kathleen Beckmandaarin aangemoedigd en expliciet gesteund door de Congregatie voor de Geestelijkheid te Rome. Zij heeft als zending om de nieuwe evangelisatie te bevorderen door catechese en door katholieke gezinnen over gans de wereld te betrekken in een beweging van gebed voor de heiliging van de priesters en voor priesterroepingen. Concreet gebeurt dat door eucharistische aanbidding, door voorbeden, door geestelijke offers en dienstbaarheid, waarbij het voorbeeld wordt gevolgd van Maria, icoon van het geestelijk moederschap.

De vorming van toekomstige priesters, diocesane en religieuze, evenals de zorg om hun persoonlijke heiliging in hun bediening en om hun voortdurende aanpassing in hun pastorale bezigheden worden door de Kerk beschouwd als één van de meest eisende en belangrijkste taken voor de toekomst van de evangelisatie van de mensheid.

Heilige Johannes Paulus II

De Heer roept vandaag steeds talrijker gelovigen op, te bidden en offers te brengen voor het verkrijgen van heilige priesters. Een zorg, een passie voor heilige priesters verspreid zich als een teken des tijds over de Kerk van vandaag… Het koninklijk en universeel priesterschap van de gelovigen heeft een nieuwe uitdrukkingswijze gevonden in zijn bijdrage tot de heiliging van het ambtelijk priesterschap. Dit soort roepingen breidt zich meer en meer uit buiten de muren van de kloostergebouwen, waar het was verborgen, en bereikt de gelovigen. Deze roeping wordt wijd verbreid: een oproep van God, gericht tot velen.

Fr. Raniero Cantalamessa

Waarom ?

In 2007 heeft de Vaticaanse Congregatie voor de Geestelijkheid een boekje gepubliceerd met als titel: Eucharistische aanbidding voor de heiliging van de priesters en geestelijk moederschap. Met die publicatie werd een gebedsbeweging ingesteld, maar niet geformaliseerd.

De inspiratie voor de oprichting van de Foundation of Prayer for Priests begon tijdens een bedevaart naar het Heilig Land in 2013, waar een priester die werkzaam was te Rome, aan Kathleen Beckman de tweede editie van dat boekje van de Congregatie voorstelde. Na die bedevaart schreef Kathleen een brief naar de Congregatie, waarop zij een geschreven antwoord ontving van Mauro Kardinaal Piacenza, toentertijd prefect van de Congregatie. In die brief betuigde de Kardinaal welwillend zijn goedkeuring en zijn steun. Later in 2013 werd een team van raadgevers gevormd.

In België werd de eerste aanzet voor dit initiatief – dat een lekenapostolaat is – gegeven in 2017, met personen die zich terugvonden in eenzelfde verlangen.